Riskanalys 2018

Brandkåren Attunda har reviderat riskanalysen för förbundets medlemskommuner i samråd med Länsstyrelsen. Analysen beskriver de risker inom Brandkåren Attundas arbetsområde som kan resultera i en olycka och analysen utgör en del av underlaget för det handlingsprogram som ska gälla 2020-2023. Se riskanalysen nedan.

Riskanalys 2018 (PDF)