Riskanalys 2014

Brandkåren Attunda har tagit fram en riskanalys för förbundets kommuner. Analysen beskriver de risker inom Brandkårens arbetsområde som kan resultera i en olycka och analysen utgör ett underlag för det handlingsprogram som ska gälla 2016-2019.

Riskanalys 2014 (PDF).