Riksdagsledamot Maria Stockhaus (M) på besök

Den 23 maj besökte Maria Stockhaus (M) Brandkåren Attunda på Sollentuna brandstation för att få en inblick i Brandkåren Attundas syn på trygghet, jämställdhet och utveckling inom räddningstjänsten och i samhället. Hon var intresserad av att höra om det breda uppdrag som verksamheten bedriver.

- Våra medarbetare är fantastiskt duktiga på sitt arbete, särskilt när det kommer till mötet med människor och skapa relationer. Det är inte enbart vad vi gör, utan hur vi gör det som är avgörande, säger Ida Texell, förbundsdirektör/räddningschef på Brandkåren Attunda.

Ida Texell berättade om verksamhetens riktning och vägen mot ett olycksfritt samhälle. Vårt arbete grundas på samhällets behov där vi ständigt ifrågasätter vårt tillvägagångssätt.  Hon förklarade hur räddningstjänsten står inför ett paradigmskifte och behöver utvecklas för att möta de nya behoven som den föränderliga omvärlden ställer.

- Vi vill ha säkra, trygga och inkluderade invånare genom att stärka människors egenmakt. Responssystemet är i förändring där vi ser allt fler som vill delta genom till exempel frivilligorganisationer, säger Ida Texell.

Thomas Liljedahl, distriktschef i Upplands Väsby, gav exempel på hur distriktet har arbetat förebyggande genom tätt samarbete med bland annat kommunen för att skapa trygghet – en viktig förutsättning för alla våra distrikt. Skolor, föreningar och fritidsgårdar fungerar som mötesplatser med ungdomar och ger möjlighet att skapa bättre relationer till dem. 

- Vi vill att de ska få lära känna människan bakom uniformen, säger Thomas Liljedahl angående ett kommande projekt som riktar sig mot just ungdomar. Det känns kul att det händer något nytt, att vi hänger med i tidens anda, förklarar han vidare när Maria Stockhaus frågar hur man ser på förändringarna inom organisationen.

Maria Stockhaus fick också ta del av projektet Brandgympa som är i startgroparna, där Jennie Edman och Patrik Asp berättade om idén där barn får lära sig om brandsäkerhet genom fysisk aktivitet på ett upplevelsebaserat sätt, inspirerat av liknande arbete i Antwerpen och Birmingham där de varit på studiebesök. Det skapade nyfikenhet hos ledamoten, då hon såg stora möjligheter med projektet som även är tänkt att vara ett samarbete med skolorna.

Det bjöds sedan på en rundvandring, där Maria Stockhaus fick se brandbilarna på nära håll och brandmännen Henrik Duong och Henrik Rundby berättade om sitt arbete. Avslutningsvis fick Maria Stockhaus en gåva i form av en brandfilt som överlämnades till henne som tack för besöket.