Respektera röda kryss – det kan rädda liv!

När en olycka inträffar behöver blåljusfordon komma fram fort för att rädda liv. ”Tillfällig räddningsgata” är en metod som används i Stockholms län där blåljusfordon får fri lejd med hjälp av signalskyltar över körfälten. Att markera körfält med röda kryss är inget nytt. Vid olycka eller hinder kryssas körfält i direkt anslutning till själva händelsen. Det kan vara flera parallella körfält som kryssas för att varna och hindra följdolyckor. Själva krysset betyder alltid samma sak, men används på ett litet annorlunda sätt vid tillfällig räddningsgata.

Respektera röda kryss – det kan rädda liv!

Detta är en tillfällig räddningsgata

Vid tillfällig räddningsgata handlar det om längre sträckor, upp till en halvmil, för att räddningstjänst snabbare ska komma fram till olyckor. Förutsättningen är att det ska finns minst tre tillgängliga körfält, med signalskyltar ovan, för att ett av dem ska kunna stängas av. Det är alltid det yttersta körfältet, högra eller vänstra, som stängs av och det kan vara rödkryssat från några minuter till över en timme, beroende på händelsen.

Idag är det endast E4:an på sträckan från Södertälje i söder till Häggvik i norr som uppfyller det kravet.

Det finns utvecklingsplaner på att markera de tillåtna körfälten med gröna pilar i signalskyltarna för att poängtera att det är tillåtet att köra där. Detta för att förtydliga förbudet med att befinna sig i körfältet med rött kryss.

Kör försiktig och håll uppsikt i sommar.