Rättelse med anledning av nyhetsartikeln i Uppsala Nya Tidning 28/10–2021

Med anledning av den nyhetsartikel som den 28:e oktober publicerats i Uppsala Nya Tidning (UNT) avseende Brandkåren Attundas syn på vägarbetet vid Gredelbyleden går vi nu ut med följande rättelse.

Rättelse med anledning av nyhetsartikeln i Uppsala Nya Tidning 28/10–2021

Brandkåren Attunda och Knivsta kommun har en välfungerande och utarbetad dialog- och samverkansform. Knivsta kommun har i ärendet med vägarbetet vid Gredelbyleden haft en god framförhållning där Trafik- och gatuenheten tidigt i processen bjudit in Brandkåren Attunda till dialog.

De synpunkter som vår personal ger uttryck för i artikeln ska därför inte likställas med Brandkåren Attundas officiella ståndpunkt i frågan.