Rapporter för radhusinventeringarna klara

Radhusinventeringarna som genomförts de senaste åren i Brandkåren Attundas medlemskommuner är nu genomförda. Här nedan kan du ta del av rapporterna för 2016 och 2017 samt rapporten för 2015 som tidigare har publicerats. Ett stort tack till alla boende för gott samarbete vid inventeringarna.

Bakgrund

Flera svåra bränder har inträffat i radhus. I de fallen har brandspridningen mellan bostäder varit snabbare än vad som kan förväntas vid bostadsbränder. Via otätheter mellan bostäder och vind har branden kunnat ta sig upp till vindsutrymmen. Osektionerade vindar/undertaksutrymmen har sedan bidragit till att branden snabbt kunnat sprida sig mellan bostäder. Det har i flera fall gjort att branden spridit sig okontrollerat och inneburit en totalskada för byggnaden.

Syfte

Att få en överblick om vilka brister som finns i radhusen och som kan vara av betydelse vid en brand. Inventeringarna har gett ett bra underlag, där nästa steg blir att besluta om fortsatt inriktning i projektet med syfte att förbättra brandsäkerheten i radhusområdena. Rapporter för inventeringarna 2015, 2016 och 2017 och de brister som kommit fram är främst avskiljningen och skyddet mot brandspridning mellan lägenheterna.

Rapporter

Inventeringar

Inventeringen har skett i utvalda områden i Järfälla, Knivsta, Upplands-Bro, Sollentuna och Sigtuna kommun. Upplands Väsby kommun har ännu inte inventerats, men kommer inventeras kommande inventering.

Nedan visar vilka områden i respektive medlemskommun som inventerats. Inventeringen av brandskyddet i radhus är ett långsiktigt projekt som kommer bedrivas under flera års tid.

Järfälla: Apollovägen, Blåeldsvägen, Capellavägen, Högbyvägen, Mandolinvägen, Rågången, Såningsvägen, Toppvägen och Tröskvägen.

Knivsta: Apelsinvägen, Apoteksvägen, Aprikosvägen, Citronvägen, Fikonvägen, Forsbyvägen, Häradsvägen, Högåsvägen, Kolungsvägen, Kölängsvägen, Plommonvägen, Russinvägen, Svanvägen, Timotejvägen och Vårsångsvägen.

Sigtuna: Merkurigatan, Oriongatan, Rymdgatan, Siriusgatan och Uranusgatan.

Sollentuna: Bävervägen, Frejavägen, Kantorsgränd, Klockargränd, Lomvägen, Markörvägen, Marsgränd, Merkurigränd, Minkhagen, Nattvardsgränd, Organistgränd, Ottesångsgränd, Poppelvägen, Porsvägen, Rekylvägen,Ryavägen, Rådjursstigen, Scoutvägen, Skogstorpsvägen, Solängsvägen, Sörgårdsvägen, Tegelhagsvägen, Trädgårdsvägen, Venusgränd och Vespergränd.

Upplands-Bro: Fajansstigen, Gånglåtsvägen, Kakelstigen, Målarvägen, Polkettstigen, Porslinsstigen, Rumbastigen och Snickarvägen.

Mer information