Radhusinventering i Sollentuna vecka 26-27

Brandkåren Attunda kommer under vecka 26-27 genomföra inventering av utvalda radhusområden i Sollentuna. Syftet med inventeringen är att förebygga bränder och att reducera konsekvenserna av en eventuell brand. Aktuella områden är Porsvägen, Tegelhagen, Trädgårdsvägen och radhusområden kring Frejavägen.

Inventeringen kommer genomföras vardagar kl. 09.00–16.00 genom att vi knackar på, och i de fall någon är hemma har vi möjlighet att kontrollera bostaden. Vid inventeringen behöver vi åtkomst till eventuell vind. Undersökningen tar cirka 5–10 minuter per hus, och kommer inte medföra någon åverkan på husen.

Bakgrunden till inventeringen är att flera svåra bränder inträffat i just radhus. I de fallen har brandspridningen mellan bostäder varit snabbare än vad som kan förväntas vid bostadsbränder. Via otätheter mellan bostäder och vind har branden kunnat ta sig upp till vindsutrymmen. Osektionerade vindar/undertaksutrymmen har sedan bidragit till att branden snabbt kunnat sprida sig mellan bostäder. Detta har i flera fall gjort att branden spridit sig okontrollerat och inneburit en totalskada för byggnaden.

Inventeringen har tidigare skett i utvalda områden i Upplands-Bro kommun, och kommer att ske i prioriterade områden även i Brandkåren Attundas övriga distrikt.