Radhusinventering i Sigtuna

Brandkåren Attunda planerar att under vecka 27-28 genomföra inventering av radhus i Sigtuna på Siriusgatan, Merkurigatan, Rymdgatan och Uranusgatan. Syftet med inventeringen är att förebygga bränder och att reducera konsekvenserna av en eventuell brand.

Bakgrunden till inventeringen är att flera svåra bränder inträffat i just radhus. I de fallen har brandspridningen mellan bostäder varit snabbare än vad som kan förväntas vid bostadsbränder. Det har i flera fall gjort att branden spridit sig okontrollerat och inneburit en totalskada för byggnaden. Via otätheter mellan bostäder och vind har branden kunnat ta sig upp till vindsutrymmen. Osektionerade vindar/undertaksutrymmen har sedan bidragit till att branden snabbt kunnat sprida sig mellan bostäder.

Inventeringen är avgiftsfri och kommer genomföras vardagar mellan klockan 9.00–16.00, genom dörrknackning, i de fall någon är hemma kan vi kontrollera bostaden. Vid inventeringen behöver vi åtkomst till eventuell vind. Undersökningen tar cirka 5-10 minuter per hus och kommer inte medföra någon åverkan på husen. För att projektet ska kunna genomföras behövs ert samarbete och vi är tacksamma om ni vill medverka till att förhindra svåra radhusbränder.

Observera att vi inte kommer behöva tillträde till samtliga radhus, utan det räcker med att besöka några stycken i varje område då konstruktionerna är densamma.

Inventeringen kommer att genomföras av Karl Borg, Denise Pettersson och Axel Tanner vid Brandkåren Attunda. Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

I första hand
Karl Borg                                        
Mobil: 070-420 62 01                 
E-post: karl.borg@brandkaren-attunda.se

Övriga frågor
John Svensson
E-post: john.svensson@brandkaren-attunda.se eller via växeln 08-594 696 00.

Inventeringen har tidigare skett i utvalda områden i våra medlemskommmuner Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.