Radhusinventering i Järfälla vecka 31

Brandkåren Attunda kommer under vecka 31 genomföra inventering av radhus i Järfälla på Capellavägen, Blåeldsvägen och Apollovägen. Syftet med inventeringen är att förebygga bränder och att reducera konsekvenserna av en eventuell brand.

Inventeringen är avgiftsfri och kommer genomföras vardagar kl. 09.00–16.00 i de bostäder där någon är hemma och ger oss tillträde. Vid inventeringen behöver vi åtkomst till eventuell vind. Undersökningen tar cirka 5–10 minuter per hus, och kommer inte medföra någon åverkan på husen. Observera att vi inte kommer behöva tillträde till samtliga radhus, utan det räcker med att besöka några stycken i varje område då konstruktionerna är desamma.

Bakgrunden till inventeringen är att flera svåra bränder inträffat i just radhus. I de fallen har brandspridningen mellan bostäder varit snabbare än vad som kan förväntas vid bostadsbränder. Via otätheter mellan bostäder och vind har branden kunnat ta sig upp till vindsutrymmen. Osektionerade vindar/undertaksutrymmen har sedan bidragit till att branden snabbt kunnat sprida sig mellan bostäder. Detta har i flera fall gjort att branden spridit sig okontrollerat och inneburit en totalskada för byggnaden.

Inventeringen har tidigare skett i utvalda områden i Knivsta, Upplands-Bro, Sollentuna och Sigtuna kommun, och kommer att ske i prioriterade områden även i Brandkåren Attundas övriga distrikt.