Radhusbranden Brunna - uppföljning av det fortsatta arbetet

Nu har det snart gått ett år sedan branden på Fajanstigen och ett nytt hus har börjat byggas. Efter branden beslutade Brandkåren Attunda att en undersökning skulle genomföras för att se orsakerna till att brandspridningen gick så fort i radhuslängan.

Efter kontroll av kvarvarande radhus kunde vi konstatera brister i brandskyddet. Främst i brandcellsgränsen mot grannen. Brandkåren Attunda bedömde det som skäligt utifrån LSO (lagen om skydd mot olyckor) att täta takfotsventilationen 1 m ut från grannen. Utredningen och åtgärdsförslagen hittar du här.

Den 25 april 2014 skickades information ut till samtliga boende inom området.

Därefter har det genomförts två informationsmöten i området för att förtydliga hur och varför dessa åtgärder ska utföras. Åtgärderna skulle vara färdiga till 1 september 2014. Vid kontroll 16 september konstaterades att vissa radhus är åtgärdade men flertalet är ännu ej åtgärdade.

Ett bra exempel på hur åtgärden kan utföras kan ses i området Fajanstigen.

 En ny planerad kontroll av resterande område planeras till slutet av april 2015.

 Brandkåren Attunda vill understryka att samarbetet med den lokalt valda Brandgruppen har fungerat utmärkt. Brandgruppen har varit en drivande kraft i området för ett bättre brandskydd och har även förhandlat fram bra priser på brandvarnare och brandsläckare för boende i området.

 Har du frågor är du välkommen att vända dig till Brandkåren Attunda på telefon 08-584 811 42