Radhusbrand Stavhoppargränd i Järfälla

Brandkåren Attunda larmas under fredagen den 3 juli, kl 14.04 till en brand i ett radhus på Stavhoppargränd i Järfälla.

I samband med branden skadas ingen människa, men en katt förolyckas och familjen står nu utan hem en lång tid framöver. Då branden startade finns ingen hemma och därmed uteblir initiala släckåtgärder. Brandens orsak är inte klarlagd. Tack vare ett snabbt larm till 112 och en väl genomförd släckinsats av Järfällastyrkan kunde branden begränsas till bostaden.

Som Brandkåren Attunda tidigare informerat om kan bränder i radhusens takkonstruktion vara komplicerade att släcka. Då branden fått fäste i konstruktionen krävs kraftfulla åtgärder i tidigt skede för att kunna begränsa och släcka branden. Vi uppmanar varje ägare att kontrollera takkonstruktionen och tillse att det finns brandtekniska avskiljningar som förhindrar spridning.

Våra tankar går till den drabbade familjen och den tragedi de går igenom.

Med anledning av branden kommer Brandkåren Attunda att komma på besök under helgen i radhusområdet och utföra hembesök med brandskyddsinformation och även informera om gårdagens händelse. Att ha de tre b:na hemma, brandvarnare, brandfilt och brandsläckare är några enkla och billiga livförsäkringar.

Relaterade länkar