Räddningstjänster i Almedalen

Räddningstjänster deltar i Almedalen för att skapa opinion kring olycksfrågan. 1000-tals omkommer, 100 000 skadas och 75 miljarder står på spel. Varje år. Olyckorna måste bli färre och för det behövs gemensamma krafttag.

I en färsk rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, 10 juni) konstateras att olyckorna, dödsfallen och skadorna inte har blivit färre, trots intentionerna med den nu tio år gamla lagen om skydd mot olyckor. Både MSB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är ense om att något måste göras. Men vad ska göras? Vem ska göra det? Om detta verkar inte finnas varken samsyn eller vilja.

Olyckorna kostar samhället 75 miljarder kronor årligen, enligt SKL:s och MSB:s beräkningar. Då är inte kostnaderna för räddningsberedskap, ambulans och larmcentraler medräknade. 3 000 människor omkommer, 100 000 skadas så allvarligt att de måste läggas in på sjukhus och ytterligare 700 000 måste uppsöka andra vårdinrättningar. Och oräknat det lidande och den sorg som en brand, trafikolycka eller hemolycka innebär för drabbade, anhöriga och vänner.

- Samhället kan, och måste göra betydligt mer för att minska olyckorna, säger vi i räddningstjänsten. En effektiv olyckshantering ska vara en del av välfärdssystemet. Det räckte inte med en ny lag. Vi vet att det går att minska antalet bränder, drunknings-, trafik- och hemolyckor med flera olyckor. Därför rycker några av oss ut till Almedalen för att elda igång debatten om ett olycksfritt samhälle – och tillsammans utmana företrädare för regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Hur kan vi ligga steget före och agera proaktivt med kunskap som grund? Hur kan vi gemensamt minska olyckor i samhället, och hur kan vi samverka på ett mer effektivt sätt?

Möt räddningstjänster i samverkan om olycksförebyggande frågor, individanpassat brandskydd och framtida utmaningar. Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Region Gotland, Storstockholms brandförsvar, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Syd och Brandskyddsföreningen träffar du i vår brandstation på Skeppsbrogränd, tisdag-torsdag 30 juni-2 juli. Därutöver medverkar vi i Pactas arrangemang måndag 29 juni.

Se programutdrag nedan, läs mer på www.almedalsveckan.nu

Läs även debattartikel i Dagens Samhälle

Mediekontakt

Anna-Maria Havskogen, Räddningstjänsten Syd, Mobil: 0705-69 70 12, e-post: anna-maria.havskogen@rsyd.se
Håkan Filipsson, Storstockholms brandförsvar, Mobil: 0707-64 88 30, e-post: hakan.filipsson@ssbf.se
 

Program 2015

Måndag 29 juni, kl 11:30-12:15
Seminarium/panel – Nollvision för olyckor, hur når vi dit?

Arrangör: Pacta.
Plats och tid: Mellangatan 18, Payexhuset kl 11:30-12:15.
Nollvisionen för olyckor inom trafiken är allmänt känd. Ska vi ha samma ambition gällande alla olyckor?
Medverkande: Per Widlundh, förbundsdirektör Räddningstjänsten Syd, ordförande Pactas branschråd för räddningstjänst. Tom Setterwall, förbundsdirektör SÖRF, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund. Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen Sverige. Anders Wernesten, expert, Svenska Livräddningssällskapet.

Tisdag – torsdag, 30 juni – 2 juli, kl 9:00-18:00
Mötesplats – Räddningstjänster i samverkan, om framtidens utmaningar

Plats och tid: Skeppsbrogränd, H117, kl 9:00-18:00

Tisdag 30 juni, kl 11:00-12:00
Seminarium – Vill vi skapa det olycksfria samhället?

Arrangör: Räddningstjänsten Region Gotland, Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvar, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Brandskyddsföreningen, Räddningstjänsten Syd.
Plats och tid: Skeppsbrogränd, H117, kl 11:00-12:00.
Vi vet var, när, och att olyckan kommer att inträffa. Men hur kan vi ligga steget före och agera proaktivt? Räddningstjänstens och övriga myndigheters gemensamma utmaningar skärskådas, särskilt när det gäller framtida mål, visioner, prioriteringar, resurser och lärande.
Medverkande: Ida Texell, förbundsdirektör, Brandkåren Attunda. Svante Borg, förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar. Anders Ygeman, inrikesminister (S). Håkan Sörman, VD, SKL.

Torsdag 2 juli kl 10:00-11:00
Seminarium – En nationell gemensam front mot olyckor, inte bara blåljus

Arrangör: Räddningstjänsten Region Gotland, Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvar, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Brandskyddsföreningen, Räddningstjänsten Syd.
Plats och tid: Skeppsbrogränd, H117, kl 10:00-11:00.
Hur ska vi bli bättre på att samarbeta i det olycksförebyggande perspektivet? En självkritisk reflektion om hur vi jobbar inom blåljusvärlden och hur vi kan bli bättre på att samverka med samhällets alla aktörer för minskning av olyckor.
Medverkande: Tom Setterwall, räddningschef, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund. Svante Borg, förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar. Åke Jacobsson, konsult. Johan Hedensiö, VD, SOS Alarm Rolf Atterling, styrelseledamot, Missing People. Jarl Holmström, biträdande regionpolischef, polisregion Syd.