Räddningstjänsten arbetar för minskat utanförskap

Tisdag den 22 november arrangerade Brandkåren Attunda, workshopen Räddningstjänsten arbetar för minskat utanförskap på Kulturhuset Messingen i Upplands Väsby. Inbjudna var räddningstjänster, polis, fältarbetare, Fryshuset med fler.

Under dagen bjöds det på föreläsningar med olika inriktningar, för att beskriva problematiken i utsatta områden och hur man genom olika aktiviteter kan göra förändringar som ger goda resultat.

Manne Gerell doktorand från Institutionen för kriminologi, Malmö högskola, inledde med föreläsning om Bränders sociala geografi. Vad utmärker platser som har problem med skadegörelse, bränder och våldsbrott? Varför är det på dessa platser och vad kan göras? Mer information om Manne Gerell, projekt och forskningsmaterial: http://forskning.mah.se/id/ksmage

Under föreläsningen Bilbränderna som försvann där vårens bilbränder med 25 bilbränder på en tvåveckorsperiod i Upplands-Bro togs upp. Kommun, polis och Brandkåren Attunda samarbetade intensivt med att hitta åtgärder och med hjälp av Fryshuset och Lugna Gatan har den destruktiva cirkeln brutits.


Jonas Levin inledde med en generell beskrivning av bilbränders utbredning i Stockholmsregionen, hur de kan indelas i kluster och vilka så kallade ”Hot Spots” som då framträder. Ola Carlén, Brandkåren Attunda och Björn Svensson, Upplands-Bro kommun berättade om inträffade händelser och resonemang kring kommunens arbete. Avslutningsvis beskrev Agel Elrubay och Peppe hur Fryshuset arbetar med ungdomar som finns i eller kring gruppen som anlägger dessa bränder. Det var oerhört intressent att höra hur de arbetar för att skapa kontakt och få dessa ungdomar att börja hitta positiva mål och engagera sig i aktiviteter.

Dagen avslutades med att Lars-Erik Kroon och Gusten Jansson, Brandkåren Attunda redogjorde för hur Brandkåren Attundas hembesök utvecklats från ett pilotprojekt 2014 till att genomföras i alla våra kommuner. Rätt beteende vid brand kan vara livsavgörande om trapphuset är rökfyllt. Ett personligt möte ger förutsättningar för rätt agerande och tilliten ökar i utsatta områden. Vid besöket kontrollerar tillsammans med den boende att man har en fungerande brandvarnare och hur man ska bete sig vid en brand.

Det var en bra dag med många bra diskussioner, där ett aktivt deltagande uppmuntrades. Workshopen avslutades med en enklare gallup om framtidens aktiviteter. Planerna är att återkomma under nästa år med en uppföljning på workshopen.