Välkommen till Räddningsregion Mitt

Ett väletablerat samarbete får nytt namn. Vi är sju räddningstjänster som under många år jobbat ihop kring larm och ledning utifrån en gemensam ledningscentral, Storstockholms Räddningscentral. Nu, efter flera års framgångsrik kollaboration, väljer vi att ta ytterligare ett steg och sätta ett enhetligt namn på vår verksamhet.

Välkommen till Räddningsregion Mitt

Från den 1 januari 2020 samarbetar vi under beteckningen Räddningsregion Mitt. Vår region har en sammanhållen insatsledning och en gemensam operativ systemledning. Vår räddningscentral kommer att återta sitt historiska namn RC Mitt – fast nu med en ny innebörd.  

Räddningsregion Mitt består av 36 heltidsstationer, 38 deltidsstationer och 18 räddningsvärn. Vi disponerar bland annat 12 ledningsfunktioner, 175 räddningsfordon och har drygt 300 personer i beredskap.

Vi genomför mer än 25 000 insatser per år i 25 kommuner fördelade på fyra län.

Klicka här för att läsa det officiella utlåtandet.