Räddningschefsmöte på Sollentuna brandstation

Under gårdagen hade Brandkåren Attunda äran av att få ta emot räddningstjänsterna i Stockholms län på Sollentuna brandstation.

Räddningschefsmöte på Sollentuna brandstation

Under dagen berördes en rad viktiga framtidsfrågor där vi gemensamt ser över hur man kan stärka samarbetet i länet. Vi har betydligt mer i gemensamt än som skiljer oss åt, detta är en styrka i sammanhanget och det arbete som ligger framför oss. Ett stort tack till Magnus Wallin, Räddningschef på Norrtälje Räddningstjänst, Hillevi Engström, Förbundsdirektör Södertörns Brandförsvars Förbund och Peter Arnevall, Förbundsdirektör på Stor-Stockholms Brandförsvar.

Varma hälsningar

Martin Öhrstedt