Projekt skolbrandman

Vecka 36 utbildas elever från Ekillaskolan och Valstaskolan i trygghet och säkerhet av skolbrandmän i samverkan med andra aktörer som polis, ideella föreningar med flera.

Dagarna varieras med bland annat diskussioner om risker och praktiska övningar som exempelvis att lära sig HLR, släcka bränder och trafiksäkerhet men även föreläsningar.

Projektet drivs av Lars Söderberg, styrkeledare på Märsta brandstation, tillsammans med Kenneth Enoksson, skolbrandman på Valstaskolan och Mattias Eriksson, skolbrandman på Ekillaskolan. I samarbete med skolpersonal och lokala aktörer kunde projektet komma igång i Märsta.


Målet är att öka tryggheten på skolorna och förebygga skadegörelse. Kenneth och Mattias är på plats på skolan en gång veckan för att skapa relationer med ungdomar som vuxna förebilder. Att utbilda elever som trygghetsvärdar är ytterligare ett sätt att öka kunskapen och förståelsen för konsekvenserna av exempelvis anlagda bränder.

Brandkåren Attunda ser stort värde i att samarbeta med samhällets olika resurser och ge ungdomarna möjlighet att påverka sin miljö och förmåga att agera i olika situationer.

Bakgrund

Projektet skolbrandman påbörjades under hösten 2015 efter ett antal anlagda skolbränder i Sigtuna kommun. Räddningstjänsten Skåne Nordväst och distriktet i Helsingborg har haft goda resultat av att jobba med barn och unga, därför var det naturligt att byta erfarenheter genom bland annat studiebesök.