Brandkåren Attunda - En räddningstjänst för alla!

Brandkåren Attunda står upp för alla människors lika värde och lika rätt i samhället. Att kunna uttrycka sig och vara som en är, är inte självklart överallt i världen och vi vill visa vårt stöd genom att resa Pride-flaggan under sju dagar på våra brandstationer.

Brandkåren Attunda - En räddningstjänst för alla!

I fjol bröts en mångårig tradition av vårt deltagande i Stockholm Prides färgsprakande parad, också i år är paraden inställd på grund av rådande omständigheter.

Trots rådande omständigheter är det för oss är en självklarhet att även fortsatt hålla fanan högt i kampen för mänskliga rättigheter. Brandkåren Attunda hissar därför regnbågsflaggan under tiden 2 augusti – 8 augusti, en tid då vi annars skulle ha deltagit i Stockholm Pride. Under PRIDE-veckan kommer vår personal i seminarieform arbeta normkritiskt och ha diskussioner i syfte att lyfta upp och bättre förstå de normer och värderingar som råder på våra arbetsplatser.

Vi hissar PRIDE-flaggan som en symbol för att vi gemensamt står upp för alla människors lika värde.

Martin Öhrstedt
Förbundsdirektör och Räddningschef, Brandkåren Attunda