Ny brandstation centralt i Sigtuna kommun

Brandkåren Attunda ska bygga en ny brandstation i Sigtuna kommun. Stationen kommer vara centralt strategiskt placerad, så att insatstiderna till såväl Märsta som Sigtuna tätort kortas mot idag.

Ny brandstation centralt i Sigtuna kommun

- En av våra högsta prioriteringar är att våra invånare ska kunna bo, leva och verka i en trygg och säker kommun. Därför välkomnar vi den nya mer centrala placeringen, som innebär att fler kommer att kunna få hjälp fortare än idag, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya brandstationen blir mer centralt placerad i Sigtuna kommun.

- För oss är det av högsta vikt att räddningstjänsten så snabbt och effektivt som möjligt kan komma till undsättning för våra invånare när det behövs. Vi har ett nära och bra samarbete med Brandkåren Attunda och beslutet av placeringen av den nya brandstationen har skett i samförstånd, säger kommundirektör Birgitta Pettersson.

I och med den nya stationen flyttar heltidsverksamheten vid Kolsta till Sigtunatullen. RIB-verksamheten (deltidsverksamheten) i Sigtuna kommer läggas ned från och med halvårsskiftet 2022 varefter brandstationen kommer säljas. Den nya brandstationen gör så att Brandkåren Attunda kan erbjuda Sigtuna kommun och dess invånare en effektivare räddningstjänst.

- Det här blir en mer hållbar och kvalitetssäkrad lösning, som innebär kortare insatstider framför allt för invånarna i Märsta och Sigtuna tätort. Den centrala placeringen gör det möjligt för oss att serva kommuninvånarna på ett snabbt, effektivt och bra sätt. Sigtunaborna får med den nya brandstationen tillgång till samma tjänsteutbud som Märsta då vi förutom räddningstjänstuppdraget kommer att kunna erbjuda hembesök, skolutbildningar, informationskampanjer mm. Heltidsstyrkan är dessutom en fler i minimibemanning än idag vilket är en positiv effekt för Sigtuna tätort. Med den nya brandstationen bygger vi en för framtiden hållbar och modern räddningstjänst där Brandkåren Attunda med denna satsning, kommer bidra till att skapa ett säkrare och tryggare Sigtuna, säger Förbundsdirektör och Räddningschef Martin Öhrstedt.