Pressmeddelande: Första spadtaget för Sigtunas nya brandstation

Nu är det första spadtaget för Brandkåren Attundas nya brandstation i Sigtuna kommun taget. Den nya brandstationen kommer att byggas vid korsningen mellan väg 255 och väg 263 och gör att Brandkåren Attunda nu kan ge en bättre och mer heltäckande service till Sigtuna kommun.

Pressmeddelande: Första spadtaget för Sigtunas nya brandstation

Nu påbörjas bygget av den nya brandstationen i Sigtuna kommun

Den nya brandstationen kommer att vara centralt och strategiskt placerad så att insatstiderna på ett övergripande plan blir bättre i Sigtuna kommun. 

- Jag är glad över att vi nu kan påbörja bygget av den nya brandstationen i Märsta, den kommer tillsammans med bland annat den nya stationen i Sollentuna att bidra till att stärka vår beredskap inom hela Attundaområdet, säger Emma Feldman (M), ordförande i förbundsdirektionen.

I och med den nya brandstationen flyttar heltidsverksamheten vid Kolsta till Sigtunatullen. Den nya placeringen medför att Brandkåren Attunda kan erbjuda Sigtuna kommun och dess invånare en effektivare räddningstjänst.

- Äntligen påbörjas byggnationen av den nya, moderna brandstationen som ska betjäna hela kommunen. Placeringen och det faktum att brandstationen kommer vara bemannad med fast personal dygnet runt, gör att utryckningstiderna kommer minska i stora delar av kommunen och säkerheten för kommuninvånarna öka. Det har givetvis varit centralt i planeringsarbetet för den nya stationen, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

Efter mycket projekterings- och planeringsarbete är det nu dags för det första spadtaget till den nya brandstationen i Sigtuna kommun.

- Äntligen är det dags för första spadtaget och det gläder mig att vi nu tillför Sigtuna kommun en modern, funktionell och hållbar brandstation som också rent estetiskt kommer passa in i den unika miljön kring Sigtunatullen. Arbetsmiljön i den nya brandstationen kommer hålla hög klass där infrastruktur och utformning erbjuder bra lösningar för exempelvis hantering av smutsiga larmställ och släckutrustning. Den strategiska placeringen är optimal och medför en god service åt hela Sigtuna kommun, säger Martin Öhrstedt, Förbundsdirektör/Räddningschef.