Premiär för Brandkåren Attundas nya verksamhetsfilm

Följ med oss under två minuter där vi genom denna film vill förmedla en tydligare bild av vår verksamhet och vidden i vårt uppdrag.


Filmen är en del av vårt informationsarbete och ska verka för att öka förståelsen och kunskapen om Brandkåren Attunda samt vår roll i våra medlemskommuner.

Tillsammans är vi starka!