Positivt om Brandkåren Attundas hembesök

Brandkåren Attundas arbete har uppmärksammats i tidningen Mitt Väsby. Artikeln beskriver hur brandkårens arbete går även utanför den ordinarie räddningstjänstens ramar.

En viktig del är hembesök och utbilda barn och ungdomar i brandsäkerhet. Sedan årsskiftet har man gjort över 650 hembesök endast i Smedby, enligt artikeln. Detta har upplevts som något mycket positivt av invånarna i kommunen. Thomas Liljedahl, distriktschef för Upplands Väsby brandstation, betonar vikten av att utbilda människor.

Fler hembesök är planerade och efter Smedby är det Sigma som ska bli brandsäkrare.

Läs hela artikeln - Brandkårens närvaro skapar trygghet