Planerat driftavbrott på webbservern

Måndag den 24 september, från klockan 10.00 till cirka 14-tiden kommer inte webbplatsen (www.brandkaren-attunda.se) att vara nåbara på grund av planerat arbete med byte av webbservern.