Pilotutbildningen Gender Coach har startat

I år är det Brandkåren Attunda som har ansvaret med vår förbundsdirektör/räddningschef Ida Texéll som ordförande i nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). I tisdags den 13 mars startade räddningstjänstens eget Gender Coach-program i samarbete med NJR, MSB och Räddsam VG.

Gender Coach är ett unikt tillfälle för högre chefer i räddningstjänsten att utveckla sin kompetens inom jämställdhets- och genusintegrering. Syftet att öka kompetensen att jämställdhetsintegrera räddningstjänsterna.

Gender Coach 2018 är utformat som ett pilotprogram, riktat till tio räddningschefer inom Räddsam VG och ska tillgodose övergripande verksamhetsplaner för samverkan som respektive chefs individuella behov. Målet att ge deltagarna kunskap och motivation att öka jämställdheten inom den egna verksamheten.

Mars till oktober träffas adepterna vid tre tillfällen. På dagens agenda den 13 mars stod jämställdhetsintegrering och mitt personliga ledarskap, beteenden och värderingar. Föreläste gjorde Gertrud Åström som är en svensk företags- och organisationsledare samt expert på jämställdhetsfrågor. Med över 15 års erfarenhet av att arbeta med ledarskap och organisationsutveckling, höll Ulrika Sedell, en workshop där hon varvade anekdoter, forskning, interaktiva övningar och egna upplevelser. 

Adepter

De tio adepter är chefer i räddningstjänsterna: Mitt Bohuslän, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda, Räddningstjänsten i Herrljunga kommun, Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Samhällsskydd mellersta Skaraborg och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Coacher

De tio coacher kommer från dessa organisationer: Brandkåren Attunda,  Försvarsmakten, MSB, Räddningstjänsten Halmstad, Räddningstjänsten Syd, Södertörns brandförsvars- förbund och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Kursansvariga

Ida Texéll, ordförande NJR/kursansvarig GCP 2018.
Anna Sahlberg, samordnare Räddsam VG/kurssamordnare GCP 2018.
Erik Flink, handläggare MSB/kurssamordnare/administratör GCP 2018.

Om NJR

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) bildades 2013 och verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Nätverket arbetar också för en räddningstjänst som levererar ett jämställt medborgarbemötande. Huvudansvaret för att driva NJR skiftar varje år. 2018 är det Brandkåren Attunda som har ansvaret med Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef som ordförande. Läs mer.

Mer information

Webbplats njr.nu.