Över 200 bränder på 24 timmar

Just nu arbetar räddningstjänsterna i Stockholmsområdet på högvarv med att släcka markbränder. Sedan måndagen har vi hanterat ett 30-tal bränder i Brandkåren Attundas medlemskommuner: Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. En bidragande orsak tros vara de blommande aspträden som ger ifrån sig mängder av vita lättantändliga frön som lägger sig i drivor i skog och mark.

Allmänheten rekommenderas därför att vara försiktig med öppen låga utomhus och att ringa nödnumret 112 om det brinner och man själv inte har möjlighet att släcka. Lek med eld kan också få mycket allvarliga konsekvenser eftersom elden kan få en snabb spridning i de lättantändliga frön som i olika medier även kallats för ”det vita luddet”.

Vi kan hantera varje enskild händelse, men den totala belastningen just nu är mycket stor. På räddningscentralen jobbar de på högvarv med att koordinera och prioritera räddningsinsatser så att de som är i störst behov av hjälp kan få en snabb undsättning.

– Vi hanterar alla inkomna larm, men vi är hårt belastade och det kan komma att påverka insatstiden vid allvarliga larm. Vi har även hjälpt angränsande räddningstjänster, vilket förlänger körtiden till våra egna områden säger Sten Andersson, strateg operativt system.

Orsaker till brand kan bland annat vara slarv med cigarettfimpar eller slarv vid grillning och eldning. Det förekommer även att bränder startas med avsikt.

Att starta en brand är brottsligt och om man ser någon som gör det ska man kontakta polisen. Föräldrar bör även ha uppsikt över och tala med sina barn om brandfaran så att alla förstår allvaret i situationen.