Oskar Weinmar ny ordförande i förbundsdirektionen

Från och med den 1 januari 2019 är Oskar Weinmar ny ordförande i förbundsdirektionen för Brandkåren Attunda. Oskar har suttit med i direktionen sedan 2016 och har god kunskap om verksamheten och är även kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun.

– Jag ser mycket fram emot att under de kommande två åren få leda förbundsdirektionen vid Brandkåren Attunda, en oerhört viktig samhällsaktör i de sex medlemskommunerna, säger Oskar Weinmar.

Vad är ditt viktigaste uppdrag som förbundsordförande?

– Att säkerställa en fortsatt god kvalitet i verksamheten samt att ha en bra och konstruktiv dialog med medborgarna, medarbetarna och medlemskommunerna.

Den 24 januari leder han det första direktionsmötet.

– Jag ser fram emot att med Oskar få leda och utveckla Brandkåren Attundas verksamhet för möta framtida behov. Tillsammans med övriga direktionsledamöter kommer vi fortsätta arbetet för ett olycksfritt samhälle säger Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef.

Mer information om ordförandeskapet

Ordförandeskapet roterar mellan de sex medlemskommunerna med tvåårig mandatperiod. Emma Feldman, Järfälla kommun är vice ordförande i direktionen.