Öppet hus på brandstationen i Sigtuna 2016

Lördag den 10 september kl 11.00-15.00 bjuder Brandkåren Attunda in till öppet hus på Sigtuna brandstation, Ragvaldsbovägen 10.

Vi bjuder på roliga och lärorika aktiviteter

  • Förevisning hjärtstopp
  • Brandpersonalens arbetsrelaterade fystest
  • Tipspromenad
  • Prova handbrandsläckare och brandfilt
  • Visning av brandbil
  • Spruta vatten med brandslang
  • Information om brandsäkerhet
  • Försäljning av lättare förtäring
  • FRG Sigtuna (Frivilliga Resursgruppen) finns på plats med uppvisning av D-HLR (Hjärt- och lungräddning med defibrillator)

Varmt välkomna!