Ökad säkerhet vid räddningsinsats på väg

Måndag den 8 maj bjöd Brandkåren Attunda och TopRight Nordic in till pressmöte för att berätta om projektet för att öka säkerhet vid räddningsinsats på väg. De första testerna av fyra nya produkter genomförs nu.

Under de senaste åren har fler olyckor inträffat i samband med räddningsinsats på väg. I flera fall har räddningspersonal skadats och några har förolyckats. För att förhindra det gäller det framförallt att få ner hastigheten i trafiken runt räddningsinsats.

En väg för att uppnå det är att ta fram effektivare varningssystem. I ett projekt finansierat av Trafikverkets Skyltfond utvecklar TopRight Nordic tillsammans med Brandkåren Attunda varningsmaterial med elektroluminiscent ljus. Till skillnad från reflexer är det ett ljus som har en stark egen ljusstyrka. De första testerna av fyra nya produkter genomförs nu.

Produkter

  • Aktiva varselvästar.
  • Aktiva varningstält för olycksplatser.
  • Trafikband för dirigering.
  • Trafikband för att höja uppmärksamheten vid farthinder.

Pressmeddelande

Ny teknik kan öka säkerheten på väg