Nytt avtal med BRF

SKL och Brandmännens riksförbund har efter långa förhandlingar nått fram till ett nytt avtal för landets cirka 10 000 deltidsbrandmän. Avtalet avslutar den rådande konflikten.

Avtalet innebär bland annat att beredskapsersättningen ökas från 3 678 kr till 4 006 kr per beredskapsvecka. Genom omfattande förändringar av anställningsvillkoren och omfördelning av avtalsvärden har SKL lyckats möta BRF:s önskemål om höjda ersättningar inom ramen för avtalsvärdet för övriga avtal på arbetsmarknaden för 2014 och 2015.

Avtalet omfattar tiden 21 juli 2015 till 30 september 2016, dvs. en avtalsperiod om 18 månader som även inkluderar den uteblivna löneöversynen 2014.

Läs pressmeddelande från SKL.