Nya taxor för företag 2019

Brandkåren Attunda har som tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift för den tillsyn som behöver utföras på plats ute i verksamheterna. Nya taxor gäller fr.om. 2019-01-01 för tillsyn LSO eller LBE och tillstånd brandfarlig vara eller explosiv vara.

Avgiftssystemet bygger på fastställda grundavgifter samt, i de fall handläggningstiden överstiger den tid grundavgifterna ger kostnadstäckning för, tilläggsdebitering per påbörjad timme.

Tillsyn LSO eller LBE

Taxor gällande from 2019-01-01 för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara.

Tillstånd brandfarlig vara

Taxor gällande from 2019-01-01 för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig vara.

Tillstånd explosiv vara

Taxor gällande from 2019-01-01 för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om explosiv vara.