Nya sotningstaxor från och med den 1 jui 2019

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll i Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner.

Sedan 1 juli 2015 gäller en ensad taxa för samtliga av Brandkåren Attundas medlemskommuner. Taxorna uppräknas enligt aktuellt års sotningsindex i samband med att detta presenteras av Sveriges kommuner och landstig (SKL). Förbundsdirektören aviserar taxehöjningen. Enligt underlag från SKL Cirkulär 19:13 har nu underlag för att bestämma Sotningsindex för 2019 kommit. Sotningsindex 2019 = 2,19 %

Den nya taxan gäller från och med 1 juli 2019.