Nya sotningstaxor fr.om. den 1 juli 2018

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll i Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner.

Sedan 1 juli 2015 gäller en ensad taxa för samtliga av Brandkåren Attundas medlemskommuner. Taxorna uppräknas enligt aktuellt års sotningsindex i samband med att detta presenteras av Sveriges kommuner och landstig (SKL). Förbundsdirektören aviserar taxehöjningen. Enligt underlag från SKL Cirkulär 18:11 har nu underlag för att bestämma Sotningsindex för 2018 kommit. Sotningsindex 2018 = 1,96 %

Den nya taxan börjar gäller from 1 juli 2018.