Nya sotningstaxor fr.om. den 1 juli 2017

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll i Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommun.

Sedan 1 juli 2015 gäller en ensad taxa för samtliga av Brandkåren Attundas medlemskommuner. Taxorna uppräknas enligt aktuellt års sotningsindex i samband med att detta presenteras av Sveriges kommuner och landstig (SKL). Förbundsdirektören aviserar taxehöjningen. Enligt underlag från SKL Cirkulär 17:22 har nu underlag för att bestämma Sotningsindex för 2017 kommit. Sotningsindex 2017 = 2,18 %

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år. Beräknade värden där dessa faktorer är inräknade kan utläsas ur tabellen i ovan cirkulär. För 2016 infördes index 1 juli och vid införande 1 juli 2017 ger detta: 2,21 %

Den nya taxan börjar gäller from 1 juli 2017.