Nya sotningstaxor fr.om. den 1 juli 2016

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll för Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommun.

Sedan 1 juli 2015 gäller en ensad taxa för samtliga av Brandkåren Attundas medlemskommuner. Taxorna uppräknas enligt aktuellt års sotningsindex i samband med att detta presenteras av Sveriges kommuner och landstig (SKL). Förbundsdirektören aviserar taxehöjningen. Enligt underlag från SKL Cirkulär 16:29 har nu underlag för att bestämma Sotningsindex för 2016 kommit. Sotningsindex 2016 = 2,21 %

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år. För 2015 infördes index 1 juli och vid införande 1 juli 2016 ger detta: 1,83 %.

Den nya taxan börjar gäller from 1/7- 2016.