Ny distriktschef i Knivsta

1 mars slutar Per Jonsson som distriktschef efter eget önskemål. Per fortsätter arbeta inom Brandkåren Attunda, men som brandinspektör kombinerat med en roll som operativ inom 6080.

Ny tillförordnad distriktschef i Knivsta blir Tomas Wrådhe. Tomas fortsätter även sitt uppdrag som distriktschef i Upplands-Bro.