Ny brandstation vid Häggviks handelsplats

Brandkåren Attunda är i behov nya lokaler och på onsdagens stadsbyggnadsnämnd i Sollentuna kommun togs beslut om att den nya brandstationen kommer att upprättas på marken vid Statoil i Häggvik, nära Häggviks handelsplats.

Brandkåren Attunda är i behov av nya lokaler. Den nuvarande lokalen byggdes på 1960-talet och har inte längre den kapacitet som verksamheten kräver. Därför har Brandkåren Attunda behov av en ny brandstation med lokaler som är anpassade för att bedriva verksamheten ändamålsenligt. Eftersom en utbyggnad på befintlig plats inte är lämplig föreslår kommunen istället en direktanvisning för marken i södra delen av Hammarbackens verksamhetsområde, mellan E4, Norrvikenleden och Norrortsleden. På Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 13 april godkändes en markanvisning för Brandkåren Attunda på fastigheten Häggvik 2:21, vid Statoil i Häggvik, nära Häggviks handelsplats. 

- Vi är väldigt glada för att vi, tillsammans med Brandkåren Attunda, nu hittat en lösning som skapar de bästa förutsättningarna för brandkårens viktiga verksamhet. Brandkåren Attunda är en mycket betydelsefull del av kommunens trygghetsarbete och med dessa nya lokaler får de möjlighet att utveckla sin verksamhet till kommunens och hela länets bästa. Vi är stolta över Brandkåren Attunda och det arbete de utför, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Det aktuella området ligger vid Statoilmacken i Häggvik och ägs av kommunen. Området är inte planlagt sedan tidigare och kommer att upplåtas som tomträtt med en upplåtelsetid på upp till 30 år. En ny detaljplan för området behöver arbetas fram, men redan nu framgår det att den utbyggnad av gata och allmän plats som behövs kommer bekostas av Sollentuna kommun. Tomträttsupplåtelsen kommer omfatta mellan 8 000- 10 000 m², varav ca 3 500 m² beräknas bebyggas.

- En effektiv olyckshantering är en del av välfärdssystemet och Brandkåren Attundas uppdrag handlar om att göra vårt yttersta för att förebygga olyckor men även att hantera olyckor då de inträffar. Kvinnor och mäns, flickor och pojkars självklara rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en demokrati. Arbetet med beredningen av en ny funktionell brandstation i Sollentuna har varit både omfattande och noggrant och skett i god och nära dialog med Sollentuna kommun. Den nya brandstationen kommer erbjuda en ökad tillgänglighet, hållbara lösningar för framtiden och bättre förutsättningar för en effektiv service till såväl Sollentunaborna men även regionen som helhet, säger Ida Texell, förbundsdirektör/räddningschef, Brandkåren Attunda.

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Järfälla, Knivsta, Sollentuna, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.  

Nyheten är från Sollentuna kommuns webbplats.
https://www.sollentuna.se/sv/nyheter--press/nyhet-trafik--stadsplanering/ny-brandstation-vid-haggviks-handelsplats/