Nu är våra nya brandmän startklara!

Idag firade vi in att den senaste kullen brandmän som nu avslutat ett tio veckor långt utbildningsprogram. I och med programmets avslut är de därmed godkända och startklara för att arbeta som rökdykare i operativ tjänst.

Nu är våra nya brandmän startklara!

Med detta avslutas en förhållandevis ganska lång och tuff resa som började redan under förra året i samband med att vi utlyste tjänsten under sommaren 2021. Konkurrensen vid antagningen har varit tuff då mer än 248 kandidater sökt sig till tjänsten. Av de 248 som sökt till oss gick vi vidare med 169 till snabbintervjuer. Av de 169 som snabbintervjuats gick 76 vidare till våra praktiska testdagar bestående av två testdagar. Från testdagarna gick sedan 30 kandidater vidare till slutintervjuer där de bland annat också fått genomföra ett så kallat psykometriskt test (personlighetstest).

Det är ur denna process samt ett 10 veckors utbildningsprogram som vi nu med glädje och stolthet välkomnar årets kull av brandmän. Härmed avslutas ett kapitel för våra kandidater då de nu istället öppnar nästa kapitel i egenskap av brandmän.

Vi vill samtidigt passa på och rikta ett stort tack till all personal i förbundet som varit med och bidragit samt stöttat såväl rekryteringsprocess som kandidater under resans gång.

Ett särskilt tack tillägnas:

  • Personalen på Märsta brandstation som under dessa 10 veckor agerat basstation för utbildningsprogrammet.
  • Mats Karlsson och Anders Leijon som förtjänstfullt planerat och koordinerat utbildningsprogrammet.
  • Elina Edin och Tomas Wrådhe som med tanke på den stora volymen under rekryteringsförfarandet visar prov på både kapacitet, nytänkande och handlingskraft.  

Ett stort grattis till årets kull!