NJR framträdde på Järvaveckan

Fredag den 15 juni arrangerade Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR), Brandkåren Attunda och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett seminarium om olyckor, kön och risk på Järvaveckan.

Räddningstjänsten ska förhindra alla typer av olyckor och erbjuda ett likvärdigt skydd åt alla invånare. Jämställdhet och mångfald ska vara en självklarhet.

Mer än 80 % av de som drunknar är män, liksom 75 % av de som omkommer i trafiken och närmare 90 % av de som begår våldsbrott. Varför är det så? Och hur kommer det sig att räddningstjänster och myndigheter som har som uppgift att förebygga olyckor och för tidig död är så könsblinda? Nu är det dags att fokusera på en hållbar trygghet för alla!

På plats fanns Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef Brandkåren Attunda, Magnus Wallin, räddningschef Norrtälje Räddningstjänst och Erik Flink, handläggare jämställdhet och mångfald MSB för att debattera vikten av att se vilka grupper som drabbas av olyckor och olyckstyper samt hur man anpassar budskap efter målgrupper. Moderator var Ola Carlén, strateg Brandkåren Attunda.

Alla var rörande överens om att nyckeln till att minska olyckor är att utvidga och se bortom bränder och även fokusera på service för invånarna anpassade till dem och deras behov oavsett ålder, kön, etnicitet med m.m. För att uppnå det måste vi öka våra kunskaper och vara en räddningstjänst som välkomnar alla och blir mer mångfacetterad både i tjänster men också i personalgrupper.

Våra deltagare nådde nya grupper att föra dialog med under Järvaveckan och deras slutsatser drog ner spontana applåder flertalet gånger.