Myndighetsutövning i samband med covid-19

Med anledning av covid-19 utbrottet och dess samhällspåverkan har vi beslutat att senarelägga viss verksamhet kopplat till myndighetsutövning.

Myndighetsutövning i samband med covid-19

Beslutet innebär därmed att vi skjuter på bland annat tillsyns- och platsbesök som inte är kritiska. Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden kommer däremot fortsatt att prioriteras och genomföras. Beslutet är ett av flera vi fattat på sista tiden i ett led i att följa Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheternas rekommendationer för att minska risken för smittspridning i samhället.
För att underlätta för vårt lokala näringsliv har vi valt att förlänga betalningstiden för avgifter på tillsyn och tillstånd. Den förlängda betalningsfristen gäller från och med den 27 mars 2020 till och med den 30 september 2020.