MSB tillser nationell stab för samordning

Med anledning av de många bränderna runt om i Sverige har Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) igår 17/7 aktiverat en nationell stab för nationell samordning. I denna kommer Brandkåren Attunda att ingå.

Vid ett läge där flera stora insatser pågår parallellt över hela landet handlar utmaningen om funktionell samordning mellan myndigheter, prioritering av resurser samt robust planering baserat på goda analyser. Brandkåren Attunda, genom bland annat operativ strateg Sten Andersson, kommer att ingå i MSB stab för att stödja den nationella samordningen.