Mindre brandsläckning i fastighetsunderhållet

Brandkåren Attundas fastighetsansvarige Christian Pedersen minimerar brandsläckning när det kommer till fastighetsunderhållet. Läs artikel från Sustend.

Underhållsplanen ser in i framtiden och minimerar onödigt akut underhåll

Som fastighetsansvarig på Brandkåren Attunda har Christian Pedersen ett viktigt uppdrag. Han ska se till att brandstationerna som ingår i Brandkåren Attunda kommunalförbund är funktionsdugliga. En del i det arbetet är att se till att nödvändiga underhåll- och renoveringsåtgärder genomförs. Med hjälp av Sustend Underhållsplan vet Christian i förväg vilka åtgärder som bör genomföras och när, hur projekten bör prioriteras och kan samordnas, samt vad allt kan förväntas kosta.

”Brandstationerna är samhällskritiska anläggningar med väldigt höga funktionskrav. Att kunna arbeta proaktivt är A och O. Underhållsplaneringen Sustend hjälpt oss med handlar om precis det; att alltid ligga steget före. Genom att kunna förutse renoverings- och underhållsbehovet slipper vi överraskningar”, säger Christian Pedersen.

”För mig är det viktigt att mina medarbetare på stationerna har en god arbetsmiljö för att de ska kunna utföra sitt arbete till fullo”, säger Christian. ”Fel måste avhjälpas omgående och därför är det värdefullt att ha en plan för underhållet, så att akuta projekt minimeras”.

Läs hela artikeln.