Medverkan vid tillslag i Sollentuna

Torsdag den 24 januari deltog Brandkåren Attunda i ett tillslag mot en bostad i Sollentuna tillsammans med polisen och Sollentuna kommun. Vid tillslaget greps två män och ett vapen samt stöldgods påträffades.

Vi blev inbjudna av polisen för att stötta dem och kommunen i bedömningen gällande brandskyddet.

Brandkåren Attunda kommer att upprätta ett utlåtande, som innehåller de brister som vi bedömer att boendet hade utifrån sitt användningsområde. Vår uppfattning är att bostaden nyttjades som olovlig hotellverksamhet.

Läs mer