Medlemsmöte – Att styra och leda en räddningstjänst för alla för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR)

Måndag den 10 december arrangerade Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR), Brandkåren Attunda och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) medlemsmöte. Dagen innehöll hur vi kan utveckla svensk räddningstjänst men även inspirationsföreläsningar och paneldebatter om ledarskap för framtidens räddningstjänst.

Medlemsmöte – Att styra och leda en räddningstjänst för alla för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR)

Det var ett stort intresse att medverka på årets medlemsmöte på SKL i Stockholm, det var en fullsatt hörsal med medlemmar från Sveriges räddningstjänster, MSB, SKL och Sobona. Stort tack till alla som kom och lyssnade och bidrog till dagen men även till alla som medverkade.

Under dagen överlämnade Brandkåren Attunda NJR:s sekretariat till Räddningstjänsten Storgöteborg som tar över ordförandeskap under 2019. Ida Texéll, ordförande i NJR överlämnade ordförandeskap till Lars Klevensparr, förbundsdirektör.

– Jag och Brandkåren Attunda har känts oss hedrade och glada att fått leda NJR under 2018. 2018 har varit ett framgångsrikt och innehållsrikt år. Jag är mycket stolt och tacksam över det fina arbete som NJR och mina kollegor genomfört, vi har höjt ribban för framtidens räddningstjänst. Att fokusera på ledarskap, framtid och välmående arbetsplatser är centralt i mitt dagliga ledarskap och har varit en viktig inriktning för NJR under 2018. Jag är mycket glad och stolt över vad vi åstadkommit tillsammans säger Ida Texéll.


Program under dagen

Varför behövs ett Gender coach-program
Jonas Haggren, viceamiral, Försvarsmakten.

Framtidens ledarskap inom svensk räddningstjänst
Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef, Brandkåren Attunda.

Sveriges viktigaste chefsjobb
Linda Persson Melin, handläggare SKL.

Unga ledares bild om framtidens ledarskap. Vem blir chef i välfärden?
Anna Lirén, tf. chef strategisk utveckling, Sobona, Maria Högberg, vd, Framtidsverket och Emelie Johansson, hr-konsult, Brandkåren Attunda.

En framtid bortom glastaket.
Ulrika Sedell, vd, Sedell & Friends.

En handbok för en jämställd räddningstjänst.
Erik Flink, handläggare jämställdhet och mångfald, MSB och Annika Lindqvist, konsult, MSB.

Om NJR

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) bildades 2013 och verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Nätverket arbetar också för en räddningstjänst som levererar ett jämställt medborgarbemötande. Huvudansvaret för att driva NJR skiftar varje år. Läs mer.

Vi önskar Räddningstjänsten Storgöteborg all lycka inför 2019. Det blir en fortsatt fin resa för framtidens räddningstjänst.