Medborgarenkät 2014

Medborgarenkät genomförs på telefon, med start från och med måndagen den 27 oktober och ca 4 veckor framöver.

 

1 200 slumpvis utvalda personer kommer bli uppringda av marknadsundersökningsföretaget Exquiro Market Research och få svara på ett 30-tal frågor om brandskydd, egen förmåga att agera, upplevd trygghet och om Brandkåren Attunda. Resultatet av undersökningen presenteras under december månad.