Medborgardialog

Hur ökar vi tryggheten i Sollentuna och vad kan förbättras i trafiken var två områden som diskuterades vid en medborgardialog som Sollentuna kommun höll den 24 november.

Över 70 personer deltog i dialogmötet där samtalsledare från Brandkåren Attunda var med för att diskutera trygghet och snygghet. Viktigt med synliga aktörer och positiv inställning till våra frivilliggrupper i samhället var två synpunkter som framkom under dialogen.