Många händelser i Brandkåren Attundas medlemskommuner

Onsdagen den 3 februari kl 02.48 inkommer larm om brand i större industribyggnad i Kallhäll på Skarprättarvägen 1.

Till industribranden larmades 17 enheter från 9 brandstationer (A52, A60, A65, A19, 5080, 1180, A70 rök, 1010 skär, A40 Hävare, A20 taktisk resurs+ beredskap Stäket) till platsen. Byggnaden innehöll bilverkstad, lagerlokal och kontorslokaler. Brand i verkstad och tak.

Vid femtiden bedömdes branden vara under kontroll. Samverkan med samarbetspartners, kommun, fastighetsägare bedöms ha varit god i samband med händelsen och tack vare mycket professionellt agerande från brandmän och befäl på plats har konsekvenserna hanterats.

Under kvällen den 2 februari inträffade en tragisk dödsolycka i Sollentuna. Brandmän och befäl gjorde ett mycket värdigt, fint och respektfullt arbete. Våra tankar går till den omkomnas anhöriga. Under samma kväll inträffade en garagebrand i Upplands Väsby där vi med professionellt agerande minskade omfattningen. Utöver ett professionellt operativ system är det för Brandkåren Attunda viktigt att minska olyckorna och ha en tät samverkan med våra medlemskommuner för att förebygga olyckor.