Leder du en räddningstjänst för alla? Informationsbrev från NJR nr 4

Torsdag den 26 april får samtliga chefer i svensk räddningstjänst det fjärde informationsbrevet från Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR).

Leder du en räddningstjänst för alla? Är du en ledare som skapar framtidens räddningstjänst? Brandkåren Attunda med Ida Texéll i spetsen ser fram emot att få möta dig och din organisation i NJR. Läs informationsbrevet.

Nordisk samverkanskonferens

Den 6-7 november anordnas den första nordiska samverkanskonferensen i Malmö på temat jämställdhet och mångfald samt personal- och kompetensförsörjning i räddningstjänsten. Läs mer: https://bit.ly/2F7Doq3.

EuroPride 2018

MSB och Sveriges räddningstjänster bjuder in MSB- och räddningstjänstanställda att gå tillsammans i paraden i Stockholm den 4 augusti. Vi vill slå fjolårets rekord i antal deltagare! I år arrangeras en Pre-parad eftermiddag fredagen den 4 augusti på MSB:s kontor i Stockholm. Läs mer: www.msb.se/sv/Start1/Kalender/Delta-i-arets-Pride.

Om NJR

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) bildades 2013 och verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Nätverket arbetar också för en räddningstjänst som levererar ett jämställt medborgarbemötande. Huvudansvaret för att driva NJR skiftar varje år. 2018 är det Brandkåren Attunda som har ansvaret med Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef som ordförande. Läs mer.

Medlemskap 

Det kostar 1 000 kr per år/organisation. Medlemslistan 2018-04-26 uppdateras i april månad efter att fakturor för medlemsavgift är betalda.

Mer information

Webbplats njr.nu.