Leder du en räddningstjänst för alla? Informationsbrev från NJR nr 3

Torsdag den 22 mars får samtliga chefer i svensk räddningstjänst det tredje informationsbrevet från Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR).

Leder du en räddningstjänst för alla? Är du en ledare som skapar framtidens räddningstjänst? Brandkåren Attunda med Ida Texéll i spetsen ser fram emot att få möta dig och din organisation i NJR. Läs informationsbrevet.

Andra seminariet för politiker- och beslutsfattare

Den 19 april i Skövde bjuder NJR tillsammans med MSB, SKL och Räddningstjänsten Östra Skaraborg in till ett jämställdhetsseminarium: Att styra och leda till en räddningstjänst för alla. Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men du måste vara medlem i NJR. Mer information och anmälan

Om NJR

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) bildades 2013 och verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Nätverket arbetar också för en räddningstjänst som levererar ett jämställt medborgarbemötande. Huvudansvaret för att driva NJR skiftar varje år. 2018 är det Brandkåren Attunda som har ansvaret med Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef som ordförande. Läs mer.

Medlemskap 

Det kostar 1 000 kr per år/organisation. Medlemslistan 2018-01-18 uppdateras i april månad efter att fakturor för medlemsavgift är betalda.

Mer information

Webbplats njr.nu.