Leder du en räddningstjänst för alla? Informationsbrev från NJR nr 2

Fredag den 23 februari får samtliga chefer i svensk räddningstjänst det andra informationsbrevet från Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR).

Leder du en räddningstjänst för alla? Är du en ledare som skapar framtidens räddningstjänst? Brandkåren Attunda med Ida Texéll i spetsen ser fram emot att få möta dig och din organisation i NJR. Läs informationsbrevet.

Årets första seminarium för politiker- och beslutsfattare

Den 10 april i Mora bjuder NJR tillsammans med MSB, SKL och Mora Brandkår in till ett jämställdhetsseminarium: Att styra och leda till en räddningstjänst för alla. Seminariet är kostnadsfritt, men du måste vara medlem i NJR. Mer information och anmälan

Om NJR

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) bildades 2013 och verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Nätverket arbetar också för en räddningstjänst som levererar ett jämställt medborgarbemötande. Huvudansvaret för att driva NJR skiftar varje år. 2018 är det Brandkåren Attunda som har ansvaret med Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef som ordförande. Läs mer.

Medlemskap 

Vi vill nu ge alla Sveriges räddningstjänster möjligheten att vara medlemmar i NJR. Det kostar 1 000 kr/år. Faktura kommer under mars månad. Medlemslista 2018-01-16.

Mer information

Webbplats njr.nu.