Leder du en räddningstjänst för alla? Är ni medlemmar i nätverket NJR?

I fredags den 19 januari genomfördes den formella överlämningen av Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) från Räddningstjänsten Karlstadregionen till Brandkåren Attunda. Stort tack Nils Weslien, förbundsdirektör och medarbetare för förtjänstfullt arbete. På mötet fördes dialog om 2017 samt om inriktningar för 2018.

Informationsbrev till chefer inom svensk räddningstjänst.Informationsbrev till chefer i svensk räddningstjänst

Leder du en räddningstjänst för alla? Är du en ledare som skapar framtidens räddningstjänst? Brandkåren Attunda med Ida Texéll i spetsen ser fram emot att få möta dig och din organisation i NJR! I dag får samtliga chefer i svensk räddningstjänst det här informationsbrevet. Läs informationsbrevet.

Om NJR

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) bildades 2013 och verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Nätverket arbetar också för en räddningstjänst som levererar ett jämställt medborgarbemötande. Huvudansvaret för att driva NJR skiftar varje år. 2018 är det Brandkåren Attunda som har ansvaret med Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef som ordförande. Läs mer.

Information om hur man blir medlem 

Vi vill nu ge alla Sveriges räddningstjänster möjligheten att vara medlemmar i NJR. Medlemskapet kostar 1 000 kr/år och inbetalas till bankgironummer: 5056-4533.

Medlemmar i nätverket

Medlemslista 2018-01-16.

Mer information

Webbplats njr.nu.