Läs artikel från SKL - Sveriges viktigaste jobb om vår förbundsdirektör/räddningschef Ida Texell

Ida Texell fick sitt första jobb inom räddningstjänsten som 22-åring och där blev hon kvar.

Idag är Ida Texell 35 år och vår förbundsdirektör/räddningschef på Brandkåren i Attunda. Läs hela artikeln om henne på SKL - Sveriges vikigaste jobb.